UTSETT! Årsmøte i Lunde bedehus

Lunde bedehus
14. april kl. 20:00

Etter dei siste råda frå Tysnes kommune i samband med smittevernreglane, finn styret i Lunde bedehuslag det rett å utsetja årsmøtet inntil vidare.

Styret kjem tilbake med ny dato når smittesituasjonen er meir avklart.

Det vert årsmøte i Lunde bedehus, onsdag 14. april kl. 20.00

Vanlege årsmøtesaker.
Kaffi og noko å bita i.

Saker som medlemmer vil ta opp på årsmøtet, kan meldast til styret v/ Marit R. Humlevik innan 7.april.

Vel møtt!

Lunde bedehuslag