AVLYST! Årsmøte i Hålandsneset Grendalag

Hålandsneset Grendahus
9. april kl. 13:30

Dersom årsmøtet i grendalaget kan gjennomførast etter gjeldande lover og reglar, vert det avhalde i Hålandsneset Grendahus den 9. april.

§4 Årsmøte.
Årsmøte er laget si høgaste myndighet og er ope for alle medlemmer. Ordinært årsmøte avvikles i Grendahuset, og av praktiske årsaker i forbindelse med påskeferien.

Innkalling skal skje minst tre veker på førehand.

Meir informasjon kjem.