Årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes

Mandelhuset
12. februar kl. 18:00

Tid: Fredag 12. feburar 2021 kl. 18.00
Stad: Mandelhuset

SAKLISTE:

Val av ordstyrar, skrivar og to til å skriva under møteboka
Opning og godkjenning av innkalling og sakliste
Årsmelding 2020
Rekneskap 2020
Årsplan/aktivitetsoversikt 2021
Kontingent
«Revisjon av oselvargarasjen» i Njordstø
Innkomne saker
Budsjett 2021
Val
Årsmeldinga, «Revisjon av oselvargarasjen» i Njordstø, og Budsjett 2021 – ligg vedlagt oppe til høgre (nederst på mobil).

Saker som ein ynskjer handsama som eige punkt på saklista, må vera styret i hende seinast 2-to veker før årsmøtet.

Etter årsmøtet er det høve til å kjøpe betasuppe til kr. 229,-.

På grunn av smittervern og tinging av mat er det påmelding til årsmøtet på SMS/Tlf. 94264852 eller einar.aslaksen@haugnett.no INNAN 01. FEBRUAR 2021.

Vel møtt!

Helsing styret