Årsmøte i Hålandsneset Grendalag

Hålandsneset Grendahus
18. april kl. 13:30

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar og referent
3. Årsmelding 2018 frå styret
4. Regnskap v/kasserer
5. Medlemskontingent og leige av hus.
6. Innkomne framlegg
7. Val av nytt styre, v. leder i valkomité
8. Planar for det nye styret i det komande år.

Eventuelle saker medlemmer vil ta opp på årsmøte må vera oss i hende innan 8. april.

Mailadr. per.verner.aase@hotmail.no