Adventsamling

Sør Reksteren Bedehus
9. desember kl. 15:00

KAFFE OG KAKER MED GOD TID TIL DRØS
MINI UTLODDING