“Å arrangere regattaer”

Båtlaget Njord/Tysnes, Njordstø
5. juli kl. 17:00

SØNDAG 5. JULI 2020 kl 1700
«Å ARRANGERA REGATTAER»
– Ope møte i Njordstø.

Det er trong for å styrkja lokal kompetanse mht. å arrangera regattaer. Dette er spesielt viktig med tanke på at laget har teke
på seg å arrangera Oselvar-NM i 2023.

Vi inviterer derfor til ope møte, og ynskjer å koma i kontakt med personar som er interesserte i segling, og som kan tenkja seg å læra meir om dette. Vi er spesielt interesserte i å koma i kontakt med personar som har vore aktive seglarar tidlegare og som no kunne tenkja seg til å vera med i eit seglarmiljø igjen.

SEPTEMBER/OKTOBER 2020
ARRANGØRKURS – Ope kurs
Kurs for personar som er interesserte i å vera med å arrangera regattaer. Kurset er også ope for alle seglarinteresserte/aktive
seglarar.

Dette kurset vil det koma meir informasjon om når det nærmar seg.