17. mai fest!

Jensvoll bedehus
17. mai kl. 19:00

Tradisjonell 17.mai fest på Jensvoll bedehus kl 19.00

Tale
Tysnesbilder m/musikk
Servering av dravle, rundstykker, kaffi og kaker.

Alle er hjarteleg velkomne!

Uggdal indremisjon