Accountor

- ACCOUNTOR - DIN LOKALE REGNSKAPSFØRER PÅ TYSNES

Svaberg og lyngheier, bratte fjell og skoger med frodig vegetasjon utgjør bakteppet for Accountor på Tysnes. Vi har store og små kunder innen de fleste bransjer. Vi er din lokale samarbeidspartner innen økonomi- og regnskapstjenester.

Accountor er totalleverandør av alt innen regnskaps- og rådgivningstjenester (rådgivning, fakturering, rapportering, lønnshåndtering, personaloppfølging, sykepengehåndtering, reiseregninger m.m.). Våre kvalifiserte og dedikerte fagspesialister hjelper deg å kartlegge din forretningsmodell, og kan dermed skreddersy hvilke tjenester som stemmer overens med dine behov. Lokal tilhørighet og tilgjengelighet er viktig for oss. Accountor på Tysnes tilbyr problemfrie og sikre løsninger for fremtiden.

Besøksadresse:

Våge
5680 Tysnes