Årsmøte i Tysnes reiselag

Årsmøte i Tysnes reiselag

Tysnes reiselag hadde årsmøte i Grendatun den 6. februar med over 50 frammøtte.

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 09.02.18)

De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått uten at det kom kommentarer. Medlemmene i det tidligere styret hadde sagt seg villige til å fortsette og dermed ser styret fortsatt slik ut:

 

Leder                   Freddy Jensen

Nestleder             Svein Skorpen

Kasserer              Leif Børge Meland

Sekretær             Marit Frøyseth Sæløen

Styremedlem       Torbjørg Kristoffersen

 

Etter årsmøtet var det presentasjon av årets turer med spesielt blikk på turen til Bornholm som nå hadde fått et ferdig utarbeidet program.

Det viser seg at det fortsatt også er interesse for Hurtigrute turen og vi greier å finne ledige lugarer. Vi er nå over 30 som skal være med.

Vi legger også opp til en tur til Austevoll med sightseeing, og middag og overnatting på Bekkjarvik gjestgiveri.

Året blir avsluttet med en julebordstur som vi kommer tilbake til.

 

Kaffe og kringle ble servert.

 

Til slutt viste Freddy Jensen en bildekavalkade fra tur til Kirkenes med bil og Hurtigruta tilbake Bergen igjen.

Tekst og bilde: Freddy Jensen

Saksa frå http://www.tysnesingen.no