Reksteren Øylag

Reksteren Øylag

Årsmøte i Reksteren idretts- og kulturbygg.

Av Av Hilde Marie Sæverud-Mehammer
(Tysnesingen 04.02.18)

04.03.2018 kl 13.00.

Vanlige årsmøtesaker: 
1.    Godkjenning av innkalling
2.    Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
3.    Årsberetning
4.    Regnskap
5.    Innkomne forslag
6.    Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende seinest 24.02.2018. joh-brun@online.no
 
VELL MØTT ! ! !
Styret.

Saksa frå http://www.tysnesingen.no