Sundagsturer i Lunde

Sundagsturer i Lunde

Av Av Tommy Pierrč Gundersen
(Tysnesingen 10.01.18)

- Lundegrend Idrettslag inviterer -

Sundagsturar i Lunde

Våren 2018

Lundegrend Idrettslag inviterer små og store til sundagsturar i Lunde våren 2018.

Dato / Turmål

14 Januar - Steinåsen (Malkenes)

18 Februar - Fiskjevatnet rundt. Samling på Reset, ved Grimsland

25 Mars - Gjersmyro til Kattanes 22 April To ved Vevatnet (Flogeberget)

27 Mai - Ådnastegen

De vert fyrt i bål/bålpanna frå kl 12-14 alle dagar.

Ved spørsmål, kontakt Torstein Fjeldet Lunde på telefon: 91781389 eller e-post tostein.lunde@gmail.com.

Atterhald om dårleg ver. Ved avlysing/flytting vert dette annonsert ved oppslag og på Lundegrend Idrettslag sine sider på Facebook.

Vel Møtt!

Saksa frå http://www.tysnesingen.no