Fartøysbytte Halhjem -Våge

Fartøysbytte Halhjem -Våge

Fartøysbytte på sambandet Halhjem - Våge i uke 2 grunnet årlig verkstedopphold

Av Av Vegard Aslaksen
(Tysnesingen 04.01.18)

MF Marstein vil trafikkere sambandet Halhjem - Våge i perioden 07.01.18 fom avg 14:10 og ut uke 2 grunnet årlig verkstedopphold for MS Selbjørnsfjord. Dette medfører at det ikke kan fraktes farlig gods på sambandet i denne perioden. 

Saksa frå http://www.tysnesingen.no