Årsmøte Båtlaget

Årsmøte Båtlaget

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes:

Tid   : Søndag 28. januar 2018 kl. 16.00

Stad : Njordstø


Av Av Vegard Aslaksen
(Tysnesingen 02.01.18)

Sakliste:

1. Opning og godkjenning av innkalling og sakliste

2. Årsmelding for 2017

3. Rekneskap for 2017

4. Årsplan/aktivitetsoversikt 2018

5. Kontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2018

8. Val

Årsmeldinga er lagt ut på facebook.com/njordtysnes. Du kan og få årsmeldinga tilsendt ved å kontakte einar.aslaksen@haugnett.no.

Saker som ein ynskjer handsama som eige punkt på saklista, må vera styret i hende seinast 2-to veker før årsmøtet.

                                                              Vel møtt!

                                                         Helsing styret

 

Saksa frå http://www.tysnesingen.no