Ulykken i Stussvik- hovdatunnellen

Ulykken i Stussvik- hovdatunnellen

Politiet bekrefter at en mann er omkommet i uhellet, varsling av pårørende pågår.

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 27.11.17)

Politiet har opprettet undersøkelsessak i forholdet.

 

Saksa frċ http://www.tysnesingen.no