Hogger me skogen vår for tidlig?

Hogger me skogen vår for tidlig?

Temakveld i Tysnes Skogeigarlag på torsdag: For tidlig hogst? og ungskogpleie.

Av Av Ole Johannes Støle
(Tysnesingen 14.11.17)

Torsdag 16. november får me besøk av Tårn Sigve Scmidt fra Årdal i Ryfylke.

Tårn Sigve er svært engasjert i eigen skogsdrift og i tillegg aktiv skoginstruktør og bonde. Han er også nestleiar i styret i Vestskog. Me ser derfor fram til et informativt møte og ein god skogsprat.

Møte blir i Eredalen hos Tysnes Industri kl. 19.30 og det blir som vanlig kaffi og rundstykker.

Velkommen!


Saksa frå http://www.tysnesingen.no