Kulturprisen 2017

Kulturprisen 2017

Det skal delast ut kulturpris for 2017.

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 10.11.17)

Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater. 

 

Framlegg til kandidatar med grunngjeving vert å senda til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epostadresse: post@tysnes.kommune.no innan 30.11.2017


Saksa frċ http://www.tysnesingen.no