Vegstenging

Vegstenging

Vegen opp til Dalen blir stengt i kveld.

Av Av Ole Johannes Støle
(Tysnesingen 07.11.17)

I samband med graving for trekkerør vil vegen opp til Dalen verta stengd i tidsrommet 17.00 til 20.00 i kveld 07.11. Vegen kan verta opna for mindre kjøretøy i periodar.

Torfinn Kongsvik
Brannsjef/einingsleiar teknisk drift
Tysnes Kommune

Saksa frå http://www.tysnesingen.no