Ull-levering til Fatland

Ull-levering til Fatland

Innan onsdag 8.11.17.

Av Av Ole Johannes Støle
(Tysnesingen 05.11.17)

I Garasjen til Oddvar Lunde, Malkenes.

Tysnes Sau og Geit


Saksa frå http://www.tysnesingen.no