Uggdal Vasslag SA

Uggdal Vasslag SA

Varsel om arbeid på rørnett.

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 10.10.17)

I samband med arbeid på nye Tysnes omsorgssenter skal det utførast ei vannmengdemåling av sprinklersystemet.

Varierte mengde vatn skal tappes over ein kort periode, ca 30 min.

Dersom vatnet blir misfarga av dette kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.

 

Beklagar ulempene dette kan føre med seg. Ha ein strålande dag.

 

 

Tidspunkt: Onsdag 11. oktober 2017 kl. 10:00

 

Kontaktperson DNF AS. Mob. 46432572

 

 

Saksa frċ http://www.tysnesingen.no