Reingjering av høgdebasseng
Laugo

Reingjering av høgdebasseng

Varsel frå Uggdal Vasslag:

Av Av Ole Johannes Støle
(Tysnesingen 06.10.17)

Måndag 9.10 skal Uggdal Vasslag SA utføra reingjering av høgdebassenget.

Me oppfordrar til lavt forbruk av vatn i den perioden reingjeringa pågår for å unngå at leidningsnettet blir tappa ned. Det kan resultere i misfarga vatn.

Tidspunkt: Måndag 9. oktober 2017 frå kl. 10:00 til 14:00


Saksa frå http://www.tysnesingen.no