Bokbåten Epos

Bokbåten Epos

Vestlandet sitt flytande bibliotek.

Av Av Johnny Helgesen
(Tysnesingen 04.10.17)

Besøk av bokbåten EPOS hausten 2017.


Lunde Tysdag 7.november kl. 18.00-19.30 Program kl. 18.00

Bruntveit Onsdag 8.november kl. 18.00-19.00  

Onarheim Torsdag 9.november kl. 09.00-10.30 Program kl. 09.00

 

Les mer om Epos her.

Saksa frå http://www.tysnesingen.no