Ikkje utan deg

Ikkje utan deg

Etter ein svært vellukka Tysnesfest, rettar me ei stor TAKK til dei som gjorde det heile mogleg: DEI FRIVILJUGE!!

Av Av May Britt Meland
(Tysnesingen 15.07.13)

''Tysnesfest 2013 skriv seg med dette inn i historiebøkene som ein balansert blanding av eit eventyr og rein magi!'', kan ein lese på Tysnesfest si heimeside

NRK Hordaland seier: ''Etter å ha festa fem dagar til ende er det klart: Tysnesfestival sette nok ein gong publikumsrekord. Og festivalfolket i båt får skryt frå Kystvakten.''
Les heile artikkelen her.

''Tysnesfest ville ikkje hatt livets rett dersom me ikkje hadde drivande dyktige friviljuge som stillte opp for oss!'' (Tysnesfest.no)

Her er eit lite knippe av nokre av dei som har vore med på å halde festivalen i gong:

[bilder]

Foto: Terese Høgestøl

Saksa frċ http://www.tysnesingen.no