AnderslandBygg.topp.venstre
Tysnes Kommune
Tysnes Sparebank 140x30
Tiko
Windsor
Tysnes Maskin AS
Tysnes Bilsenter
Tysnes Kjøle
Losfjord
Heis-Tek
Dokkegalleriet
Myrdal gard
Ekeland
Per Henrik Opdal
Johs Tveit
Njardar
Treco
Tysneslyd
Arild Gjerstad
Bygg Tysnes
Joker Årbakka
Tysnes sogelag
Joker Uggdal
Tysnes Båtutleie
Ronny Bakkane
Dalen Golf
Tysnes seniordans
Grendatun
Tysnesfest
Tysnes Båthamn
Frisøren på Tysnes
Laukhamar Fritid
Tysnes Frivilligsentral
Bjørnefjorden tannlegepraksis

Tiko 1

Tysnes Sparebank skal auke eigarandels-kapitalen med 35 mill.kr

Pressemelding frå Tysnes Sparebank:

PUBLISERT AV Ole Johannes Støle Publisert: 17.10.17 21:24

Ny kapitalutviding i Tysnes Sparebank

Forstanderskapet i Tysnes Sparebank vedtok i møte tirsdag 17. oktober 2017 å auka eigarandelskapitalen i banken med ca. 35 millionar kroner ved utstedelse av 333 333 nye eigenkapitalbevis, kvart pålydande NOK 100 og til teikningskurs NOK 105. Det er allerede etablert eit garantikonsortium som sikrar fulltegning i emisjonen.

 

Opnar for nyteikning

I vedtaket frå forstanderskapet vert det opna opp for at nye personar og verksemder som ikkje er eksisterande eigarar i banken kan kjøpa eigenkapitalbevis. Inntil 5 millionar kroner i brutto emisjonsproveny er avsett til dette, medan eit brutto emisjonsproveny på 30 millionar kroner vert avsett med fortrinnsrett for eksisterande eigarar som registrert i banken sitt VPS-register ved utløpet av 29. september 2017. Minsteteikning vil vera kr. 10.500.

 

Ny kapital sikrar vekstkrafta i åra som kjem

Den nye kapitalen er med å sikrar vekstkrafta til banken i åra som kjem. Med ny kapital på plass kan banken veksa med om lag 220 millionar kroner på eigen bok – i tillegg kjem vekst via Eika Boligkreditt. Det betyr til dømes at banken kan finansiera 300 – 400 bustader årleg framover.

 

Eigenkapitalbeviset vert notert på Merkur Market – Oslo Børs

Styret i banken har tidligare i haust vedtatt å søkje om opptak av bankens eigenkapitalbevis til handel på Merkur Market, ein del av Oslo Børs. Dette er ein marknadsplass for eigenkapitalbevis og aksjar tilpassa små og mellomstore verksemder. I dag er et par andre mindre sparebankar notert på denne marknadsplassen. Notering på Merkur Market kan gjera det enklare å kjøpa eller selja eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank ettersom handel vil gjennomførast gjennom Oslo Børs sitt handelssystem.

 

Solid resultatutvikling i Tysnes Sparebank

Banken har ein god tilvekst av nye kundar i regionen. Målet til banken er å kunna gje eit utbytte som er 5 til 7 % over bankrente i åra som kjem. Utbytte til eigarane i 2016 var på 8,9 %.

Banken har nytta Beringer Finance AS som finansiell tilretteleggjar og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgjevar.

Dag Sandstå
Banksjef


Tips ein venn!
Ditt navn:
Di epostadresse:
Eventuell melding til venn:
Din vens epostadresse:
Din vens namn:
Di epostadresse:
Meld På | Av
  

Del på Facebook


DET SKJER

DI MEINING

Har du nyttårsforsett?

  • Resultatet

MEST LESE SISTE VEKA

TIPS TYSNESINGEN

Tysnes Industri AS
Tlf 46 93 31 19
post@tysnesingen.no


Google

Ansvarleg for Tysnesingen: Tysnes Industri AS org nr 976216598 - tlf: 46 93 31 19 - epost: post@tysnesingen.no

Nyhetsystem og oppsett: Vilko CMS
© 2000-2018 Tysnesingen.no
Tysnes ungdomslån
TysnesIL.no
Annes Klær
Carisma frisør
Spar Tysnes
John Hagen
Haaheim Gaard
Marinegruppen
Kines Hudpleie
Tysneskyrkjelydane 1
Andersland Rør
Tysnes Fysio
Tysnes Treningssenter.
Mandelhuset
Svingen Puls
Accountor Tysnes
andersland-bygg.as
tysnes.kommune.no
Tysnes Kraftlag høyblokk
Alsaker Fjordbruk
Tysnes Industri AS