AnderslandBygg.topp.venstre
Tysnes Kommune
Tysnes Sparebank 140x30
Tiko
Windsor
Tysnes Maskin AS
Tysnes Bilsenter
Tysnes Kjøle
Losfjord
Heis-Tek
Dokkegalleriet
Myrdal gard
Ekeland
Per Henrik Opdal
Johs Tveit
Njardar
Treco
Tysneslyd
Arild Gjerstad
Bygg Tysnes
Joker Årbakka
Tysnes sogelag
Joker Uggdal
Tysnes Båtutleie
Ronny Bakkane
Dalen Golf
Tysnes seniordans
Grendatun
Tysnesfest
Tysnes Båthamn
Frisøren på Tysnes
Laukhamar Fritid
Tysnes Frivilligsentral
Bjørnefjorden tannlegepraksis

Blomster og interiør

Vaksinasjon

Mot sesonginfluensa og lungebetennelse Haust - 17

PUBLISERT AV Johnny Helgesen Publisert: 05.10.17 16:30

Det blir sett av fylgjande dagar til vaksinering av personar i risikogruppene: 

Tysdag 24. oktober 09:00 - 15:00
Torsdag 26. oktober 09:00 - 15:00

Inga timebestilling, berre møt på helsestasjonen.
Me oppmodar om at alle som har høve til det, nyttar seg av desse dagane.

Pris: Influensavaksine: 150.-.   Pneumokokkvaksine (lungebet.): 400.-
Betaling: betalingsautomat på venterom ved legekontoret.
Det vil ikkje bli gjeve rekvisisjon til drosje. 

Vel møtt til TYSNES HELSESTASJON/LEGEKONTOR

 

Kven bør vaksinera seg?

Vaksinetilråding frå Folkehelseinstituttet byggjer hovudsakleg på tilrådingar frå SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorgansiasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er tilrådingar frå andre land og sentrale publikasjonar når det gjeld målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine blir tilrådd spesielt for: 

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om vaksinasjon.
Personar som bur i omsorgsbustader og sjukeheim
Alle fra fylte 65 år
Barn og vaksne med diabetes type 1 og 2

Kronisk luftvegsjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
Nedsatt immunforsvar
Særs alvorleg fedme (KMI over 40)
Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg blir det tilrådd influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Les mer om: InfluensavaksinasjonsprogrammetTips ein venn!
Ditt navn:
Di epostadresse:
Eventuell melding til venn:
Din vens epostadresse:
Din vens namn:
Di epostadresse:
Meld På | Av
  

Del på Facebook


DET SKJER

DI MEINING

Har du nyttårsforsett?

  • Resultatet

MEST LESE SISTE VEKA

TIPS TYSNESINGEN

Tysnes Industri AS
Tlf 46 93 31 19
post@tysnesingen.no


Google

Ansvarleg for Tysnesingen: Tysnes Industri AS org nr 976216598 - tlf: 46 93 31 19 - epost: post@tysnesingen.no

Nyhetsystem og oppsett: Vilko CMS
© 2000-2018 Tysnesingen.no
Tysnes ungdomslån
TysnesIL.no
Annes Klær
Carisma frisør
Spar Tysnes
John Hagen
Haaheim Gaard
Marinegruppen
Kines Hudpleie
Tysneskyrkjelydane 1
Andersland Rør
Tysnes Fysio
Tysnes Treningssenter.
Mandelhuset
Svingen Puls
Accountor Tysnes
andersland-bygg.as
tysnes.kommune.no
Tysnes Kraftlag høyblokk
Alsaker Fjordbruk
Tysnes Industri AS