AnderslandBygg.topp.venstre
Tysnes Kommune
Tysnes Sparebank 140x30
Tiko
Windsor
Tysnes Maskin AS
Tysnes Bilsenter
Tysnes Kjøle
Losfjord
Heis-Tek
Dokkegalleriet
Myrdal gard
Ekeland
Per Henrik Opdal
Johs Tveit
Njardar
Treco
Tysneslyd
Arild Gjerstad
Bygg Tysnes
Joker Årbakka
Tysnes sogelag
Joker Uggdal
Tysnes Båtutleie
Ronny Bakkane
Dalen Golf
Tysnes seniordans
Grendatun
Tysnesfest
Tysnes Båthamn
Frisøren på Tysnes
Laukhamar Fritid
Tysnes Frivilligsentral
Bjørnefjorden tannlegepraksis

Fagmøbler

Foto: OJS.

Tysnes Sparebank med solid halvårsresultat

Tysnes Sparebank la i dag fram halvårsresultat for 2017.  Resultat før tap og skatt er på 10 mill. kr. – noko som er om lag 1 mill. kr. betre enn same tid i 2016.

PUBLISERT AV Ole Johannes Støle Publisert: 09.08.17 16:00

Godt halvårsrsultat og framleis forventning  om vidare vekst kjem det fram i pressemeldinga frå banken i dag:

Ny Kontorstruktur

Banken har hovudkontor i Våge (Tysnes) og salskontor på Stord, Husnes og Lagunen. I tillegg er det etablert møteplassar i Odda og Rosendal. Den lokale tilstedeværelsen i bygder og byar rundt om i Sunnhordland er noko både privat- og bedriftskundar set pris på. Auken i antal kundar det siste året er ei god stadfesting av dette. Det er berre kontoret i Våge som tilbyr kontantar og skranketeneste.


Stor auke i innskot og utlån

Banken har fått inn meir enn 100 millionar kroner i nye innskot det siste året. Utlånsveksten er på heile 26 %.

«Det er mange som ynskjer å verta kunde i vår lokale sparebank, det er vi svært nøgde med» uttaler banksjef Dag Sandstå i samband med pressemeldinga.

 

Einaste frittståande lokalbanken i Sunnhordland

Tysnes Sparebank er den einaste lokale banken som er frittståande og vert styrt av personar som kjenner lokalmiljøet og regionen. Dette er ein stor fordel i den konkurranseutsette banknæringa. Lokal kunnskap kombinert med moderne digitale løysingar er i medvind om dagen.

 

Forventar vekst i åra som kjem

Tysnes Sparebank har vorte meir enn dobbelt så stor dei siste åra. Størrelse på banken er viktig for å kunne oppretthalde dei lokale arbeidsplassane og sikre sjølvstende. Lokale investorar har kjøpt eigenkapitalbevis for om lag 75 millionar kroner dei siste åra, dette er avgjerande for å kunna veksa slik banken har gjort. Ei god avkastning på denne kapitalen gjer at banken også er eit attraktivt investeringsobjekt.

«Målet er at vi skal vera ein god lokalbank for personar og bedrifter i Sunnhordland og kommunane rundt Bjørnefjorden i åra som kjem. Vi er banken som er liten og lettbeint,  og som finn gode løysingar på ulike økonomiske utfordringar som våre kundar måtte koma ut for» seier banksjefen.


Tips ein venn!
Ditt navn:
Di epostadresse:
Eventuell melding til venn:
Din vens epostadresse:
Din vens namn:
Di epostadresse:
Meld På | Av
  

Del på Facebook


DET SKJER

DI MEINING

Har du nyttårsforsett?

  • Resultatet

MEST LESE SISTE VEKA

TIPS TYSNESINGEN

Tysnes Industri AS
Tlf 46 93 31 19
post@tysnesingen.no


Google

Ansvarleg for Tysnesingen: Tysnes Industri AS org nr 976216598 - tlf: 46 93 31 19 - epost: post@tysnesingen.no

Nyhetsystem og oppsett: Vilko CMS
© 2000-2018 Tysnesingen.no
Tysnes ungdomslån
TysnesIL.no
Annes Klær
Carisma frisør
Spar Tysnes
John Hagen
Haaheim Gaard
Marinegruppen
Kines Hudpleie
Tysneskyrkjelydane 1
Andersland Rør
Tysnes Fysio
Tysnes Treningssenter.
Mandelhuset
Svingen Puls
Accountor Tysnes
andersland-bygg.as
tysnes.kommune.no
Tysnes Kraftlag høyblokk
Alsaker Fjordbruk
Tysnes Industri AS